Thomas A. Edison

(11 stycznia 1847 – 18 października 1931) był amerykańskim wynalazcą, naukowcem i biznesmenem.

wybrane patenty:
telegraf automatyczny - 1872
bezpiecznik - 1875
elektryczne pióro - 1876
fonograf - 1877
dynamo - 1879
żarówka - 1879
silnik elektryczny - 1881
mówiąca lalka - 1886
kineskop projekcyjny - 1897
akumulator - 1900

czytaj dalej

Centrum Edisona

Dla młodych
Edukacja w duchu innowacyjności i przedsiębiorczości stwarza młodym ludziom nowe możliwości w życiu osobistym i karierze zawodowej.

Przedsiębiorczość
Przedsiębiorczość to wyzwanie i niezwykła przygoda. To chodzenie drogami, którymi nikt wcześniej nie chadzał, a czasem drogami, o których niewielu myślało, że w ogóle istnieją.

Dla firm
Przedsiębiorcze przedsiębiorstwa, wchłaniające wewnętrznie innowacje i postrzegające zmiany jako szanse, mają szczególną przewagę konkurencyjną, trudno dostępną dla konkurencji.

Innowacyjność
Innowacyjność to podstawa współczesnej gospodarki opartej na wiedzy. Stanowi twórcze, optymistyczne, wytrwałe i praktyczne podejście do rozwiązywania problemów, kreowania wartości, tworzenia trwałych przewag konkurencyjnych i ulepszania świata.

Dla społeczności lokalnych
Innowacyjność i przedsiębiorczość daje niezwykłą siłę napędową rozwojowi społeczności lokalnych, wzrostowi dobrobytu i zamożności.

Intraprzedsiębiorczość
Przedsiębiorczość wewnątrz dużych i średnich firm, intraprzedsiębiorczość, to ważna cecha nowoczesnych organizacji, które pragną zajmować wiodącą pozycję rynkową a w niektórych przypadkach to niezbędny warunek ich przetrwania.

Kontakt


Centrum Edisona Sp. z o.o.
ul. Noakowskiego 12 lok. 7
00-666 Warszawa

(22) 825 84 06

602 237 923

info@centrumedisona.pl

formularz kontaktu