Dla firm

Przedsiębiorcze przedsiębiorstwa, wchłaniające wewnętrznie innowacje i postrzegające zmiany jako szanse, mają szczególną przewagę konkurencyjną, trudno dostępną dla konkurencji.

Kształtowanie postaw nacechowanych innowacyjnością i przedsiębiorczością wśród pracowników wymaga dużego zaangażowania kadry menedżerskiej firmy, szerokiej wizji, pasji i zaangażowania. Stworzenie środowiska sprzyjającego wewnętrznym działaniom przedsiebiorczym to duże wyzwanie dla kierownictwa firmy, gdyż bez wspierającego innowacyjność i przedsiębiorczośc przywództwa nie będzie pełnego zaangażowania ogromnych zasobów wszystkich pracowników firmy.

Intraprzedsiębiorcy potrzebują w firmie określonych praw do wolności i symulacji wewnątrz firmy otoczenia, jakie mają przedsiębiorcy na rynku. Pracownicy podejmujący wywzania muszą mieć prawo tworzenia przedsięwzięć i podejmowania decyzji, pozostawania w projekcie przez cały proces realizacji pomysłu, prawo doboru członków swojego zespołu, muszą być wsparci środkami finansowaymi i innymi niezbędnymi zasobami (fizycznymi, technicznymi, organizacyjnymi i odpowiednim budżetem czasowym), muszą mieć prawo przełamywania barier i chodzenia własnymi drogami a także prawo do popełniania błędów i ponoszenia porażek, bo to element drogi podążania do końcowego sukcesu.

Pomagamy firmom w edukacji pracowników na rzecz intraprzedsiębiorczości, a także wspieramy zarząd i kierownictwo firmy w budowie procesów, które pozwolą efektywnie wykorzystać wewnętrzną przedsiębiorczość na rzecz rozwoju i przyszłości firmy.

 

Nasz kurs: Intraprzedsiębiorczość i innowacyjność - Nowe szanse i ukryte możliwości Twojej firmy.

Poproś o szczegóły.

Kontakt


Centrum Edisona Sp. z o.o.
ul. Noakowskiego 12 lok. 7
00-666 Warszawa

(22) 825 84 06

602 237 923

info@centrumedisona.pl

formularz kontaktu