Innowacyjność

Innowacyjność to podstawa współczesnej gospodarki opartej na wiedzy. Stanowi twórcze, optymistyczne, wytrwałe i praktyczne podejście do rozwiązywania problemów, kreowania wartości, tworzenia trwałych przewag konkurencyjnych i ulepszania świata.

Rozwiązań problemów epoki informacji nie można opierać na myśleniu, działaniu i postawach epoki industrialnej. Dziś wielką wartością jest wyobraźnia, zdolność kreatywnego myślenia, nastawienie na rozwiązywanie problemów, umiejętność pracy w samotności i w zespole, nieustanne poszukiwanie i poszerzanie wiedzy, tworzenie sieci kontaktów, wspomagających rozwój osobisty i rozwiązywanie konkretnych problemów, umiejętność budowy interdyscyplinarnych zespołów talentów i mistrzowska współpraca.

Nasze szkoły, firmy i inne instytucje rzadko sięgają po te cenne cechy i umiejętności. Zanim będziemy mogli je zmienić, możemy zmienić siebie. Aby samemu czerpać z tego korzyści, być bardziej konkurencyjnym na rynku pracy, we własnych przedsięwzięciach prywatnych i biznesowych, więcej oferować firmom, dla których zdecydowaliśmy się pracować.

A przy tym z pasją, radością i optymizmem patrzeć na każdy dzień, widząc wiele możliwości w otaczającym nas świecie. I stać się światłem, ukazującym drogę ludziom w swoim otoczeniu, inspirując i zachęcając do działania, tworząc atmosferę życzliwości i wyrozumiałość dla chwilowych niepowodzeń w imię końcowego tryumfu.

 

Nasz kurs: Myśl, działaj i bądź innowacyjny jak Edison.

Poproś o szczegóły.

Kontakt


Centrum Edisona Sp. z o.o.
ul. Noakowskiego 12 lok. 7
00-666 Warszawa

(22) 825 84 06

602 237 923

info@centrumedisona.pl

formularz kontaktu