Intraprzedsiębiorczość

Przedsiębiorczość wewnątrz dużych i średnich firm, intraprzedsiebiorczość, to ważna cecha nowoczesnych organizacji, które pragną zajmować wiodącą pozycję rynkową a w niektórych przypadkach to niezbędny warunek ich przetrwania.

Organizacja, która potrafi zorganizować się do ciężkiej pracy przedsiębiorcy, tak by w pełni wykorzystać potecjał pracowników i wchłaniać tworzone wewnętrznie innowacje, i która potrafi postrzegać każdą zmianę jako nową szansę a nie zagrożenie, to według Petera Druckera "przedsiębiorstwo przedsiębiorcze".

Innowacyjność, kreatywność, odwaga i umiejętność podejmowania śmiałych decyzji to dziś ważne cechy pracowników, które właściwie wykorzystane przez firmę stanowią dla niej, i jej klientów, ogromną wartość.

Kadra zarządzająca przedsiebiorstw coraz częściej zdaje sobie sprawę, że zmiany makroekonomiczne i rynkowe zachodzą znacznie szybciej niż dawniej i korporacyjna biurokracja nie może za nimi nadążyć. Uwolnienie i wykorzystanie wielkiego wewnetrznego potencjału, drzemiącego w firmie stwarza szanse szybkiej adaptacji do zmieniającego się otoczenia, dostarcza różnorodności, stwarza szanse eksperymentowania i pozwala menedżerom w niższych strukturach firmy, będących bliżej rynku, szybko, w sposób przedsiębiorczy wprowadzać nowe rozwiązania, produkty i usługi.

Tak jak przedsiębiorczość pozwala kreować nowe przedsięwzięcia biznesowe, zupełnie nowe segmenty rynku i dziedziny przemysłu, tak intraprzedsiębiorczość pomaga przekształcić pojedyńcze inicjatywy wewnętrzne w nowe dochodowe działy firmy, lub tworzyć zupełnie nowe przedsiębiorstwa, przyczyniając się do zwiększenia zysków i umocnienia pozycji rynkowej firmy.

 

Nasz kurs: Intraprzedsiębiorczość i innowacyjność - Nowe szanse i ukryte możliwości Twojej firmy.

Poproś o szczegóły.

Kontakt


Centrum Edisona Sp. z o.o.
ul. Noakowskiego 12 lok. 7
00-666 Warszawa

(22) 825 84 06

602 237 923

info@centrumedisona.pl

formularz kontaktu