O nas

Człowiek powinien sięgać dalej niż na wyciągnięcie ręki, bo po cóż byłoby niebo?

Robert Browning


Uczymy przedsiębiorczości i innowacyjności tak, jak nikt inny dotychczas w Polsce nie uczył.

Stosujemy metody edukacji dzieci i młodzieży, studentów i pracowników nauki, pracowników firm, przedstawicieli władz i społeczności lokalnych w rozwijaniu umiejętności, które stanowią podstawę gospodarki opartej na wiedzy w wiodących w tej dziedzinie krajach: Finlandii, USA i Wielkiej Brytanii.

Założyciel firmy, pasjonat stałego zdobywania wiedzy i osobistego rozwoju, dr inż. MBA Janusz Marszalec pracował kilkanaście lat w Finlandii i tam zapoznał się z nowoczesnymi metodami nauczania i praktyką innowacyjności, przedsiębiorczości, kreatywności i komercjalizacji wiedzy.

Przez wiele lat prowadzi działalność biznesową w obszarze nowych technologii informacyjnych. Doradza także ministrom, instytucjom rządowym, firmom i władzom lokalnym, wykłada przedsiębiorczość i jest mentorem w przedsięwzięciach typu start-up.

Centrum Edisona to zwrócenie się w kierunku bezpośrednich beneficjentów rozwoju osobistego w obszarze przedsiębiorczości i innowacyjności. To oferta dla tych, którzy nie zważając na istniejące uwarunkowania chcą wziąć swój los w swoje ręce, i wykorzystując swój ogromny potencjał osobisty, który niewątpliwie każdy z nas posiada, pragną być kowalami swego losu. Przez konsekwentną pracę i samodoskonalenie pragną zwiększyć szanse swojego życiowego sukcesu.

Kontakt


Centrum Edisona Sp. z o.o.
ul. Noakowskiego 12 lok. 7
00-666 Warszawa

(22) 825 84 06

602 237 923

info@centrumedisona.pl

formularz kontaktu