You may need to install or upgrade Flash Player.

Get Adobe Flash player

Thomas A. Edison

Thomas Alva Edison (11 stycznia 1847 - 18 października 1931) Był jednym z najsłynniejszych amerykańskich wynalazców, naukowcem i biznesmenem. Skonstruował wiele urządzeń powszechnie stosowanych i na całym świecie, między innymi fonograf, kamerę filmową, żarówkę o długiej żywotności. Nazwany przez jednego z dziennikarzy Czarodziejem z Menlo Park, był pierwszym wynalazcą stosującym zasady masowej produkcji i pracy zespołowej podczas tworzenia wynalazków. Jest uznawany za twórcę pierwszego przemysłowego laboratorium badawczego.

Jest trzecim najbardziej aktywnym wynalazcą w historii – uzyskał 1093 amerykańskich patentów na swoje nazwisko oraz wiele w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech, zaś laboratoria założone i administrowane przez niego uzyskały łącznie około 5000 patentów.

Jest autorem wielu wynalazków, które wpisały się w rozwój masowej komunikacji, w szczególności telekomunikacji. Był również autorem koncepcji stworzenia elektrowni publicznego użytku dostarczających prąd do domów, firm i fabryk, co było kluczowym czynnikiem rozwoju współczesnego przemysłu.

Wypracowane przez Edisona metody kreatywnego myślenia i innowacyjnego działania stanowią cenną skarbnicę, niezwykle użyteczną również dziś, w czasach społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy.

Warto z tej wiedzy korzystać przy rozwijaniu własnej innowacyjności i przedsiębiorczości, tak w skali indywidualnej jak i w ujęciu zespołowym, firm i organizacji lokalnych. Trzeba z niej czerpać w procesie edukacji ludzi młodych, aby rozwinąć u nich umiejętność aktywnego podejścia do napotykacych w życiu praktycznych problemów i kreatywnego ich rozwiązywania.

Kontakt


Centrum Edisona Sp. z o.o.
ul. Noakowskiego 12 lok. 7
00-666 Warszawa

(22) 825 84 06

602 237 923

info@centrumedisona.pl

formularz kontaktu